Tętniaki aorty | Drukuj |
Tętniak jest miejscowym poszerzeniem światła naczynia tętniczego o 50% w porównaniu z niezmienionym odcinkiem tętnicy znajdującym się powyżej. Jest to stosunkowo częsta choroba, szczególnie u ludzi starszych. Większość przypadków jest bezobjawowa. Proces poszerzania tętnicy postępuje jednak stopniowo, prowadząc w konsekwencji do pęknięcia tętniaka, co najczęściej kończy się zgonem pacjenta.

Tętniak aorty piersiowej jest to zwiększenie średnicy aorty piersiowej powyżej 3,5 cm występujące w jej części wstępującej, zstępującej lub łuku aorty.
 
Tętniaki dzielimy na:
- wrodzone, związane z uwarunkowanymi genetycznie zespołami chorobowymi
- nabyte, związane z chorobami warstwy środkowej aorty o najczęściej nieznanym pochodzeniu.
 
Choroba zazwyczaj jest bezobjawowa i rozpoznaje się ją przypadkowo podczas wykonywania badań takich jak USG, RTG czy tomografia komputerowa.
U pacjentów z tętniakiem kluczową kwestią jest utrzymywanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego. Zwiększenie średnicy aorty powyżej 5 cm jest wskazaniem do zabiegu chirurgicznego. Szczególnym przypadkiem tętniaka aorty piersiowej jest ostre rozwarstwienie aorty. W obszarze tętniaka może dojść do stopniowego osłabienia budowy ściany naczynia, czego następstwem jest przerwanie jej ciągłości oraz ostry krwotok/ wykrwawienie prowadzące nieuchronnie do zgonu. Rozpoznanie ostrego rozwarstwienia aorty wstępującej i łuku stanowi wskazanie do natychmiastowej operacji kardiochirurgicznej.
 
Są dwie skuteczne metody leczenia tej jednostki chorobowej: klasyczne zabiegi operacyjne i metody endowaskularne. Mają one na celu zahamowanie procesu wzrostu tętniaka i zapobiegają jego pęknięciu.

 
W Klinicznym Oddziale Kardiochirurgii wykonywane są operacje:
 
  • sposobem Bentalla (wszczepienie konduitu zastawkowego)
  • wszczepienia protezy aorty wstępującej
  • operacje rozwarstwienia aorty
 
Serwis ten ma charakter edukacyjno-informacyjny. Autorzy i konsultanci serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.
kampanie.ayz.pl