Test wysiłkowy | Drukuj |
Badanie medyczne opierające się na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe.

U osób zdrowych zapotrzebowanie pokrywa zwiększony przepływ krwi przez naczynia wieńcowe. U chorych z niewydolnością wieńcową istnieje pewien krytyczny poziom obciążenia wysiłkiem, powyżej którego dalsze zapotrzebowanie na tlen nie może być pokryte, a w zapisie EKG pojawiają się cechy niedokrwienia serca.


Wskazania do badania:

* diagnostyka bólów w klatce piersiowej

* diagnostyka zmian w EKG spoczynkowym określane jako "niespecyficzne"

* ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca

* ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca

* kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)

* kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepie serca

* diagnostyka zaburzeń rytmu serca


Badanie wykonuje się na a cykloergometrze rowerowym bądź bieżni ruchomej. Na klatce piersiowej osoby badanej, nakleja się elektrody, które poprzez kable łączymy z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Na ramieniu badanego zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia. Próba wysiłkowa na „rowerku” polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania.Próba wysiłkowa na bieżni polega na stopniowym zwiększaniu szybkości przesuwu taśmy i wzrostu kąta jej nachylenia.. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości bądź pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania.


Kryteria zakończenia testu.

Pojawienie się objawów poniżej wskazuje na klinicznie dodatni test wysiłkowy.

- osiągnięcie limitu tętna

- wystąpienie bólu wieńcowego

- zmęczenie i wyczerpanie fizyczne

- duszność, sinica lub bladość

- zawroty głowy

- spadek ciśnienia tętniczego lub tętna mimo zwiększania wysiłku

- kryteria elektrokardiograficzne

 
Serwis ten ma charakter edukacyjno-informacyjny. Autorzy i konsultanci serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.
kampanie.ayz.pl